Brand & säkerhet

BRAND & SÄKERHET

 

Det är viktigt att du vet var nödutgångarna finns. Alla dörrar med utrymningsskylt går att öppna utan nyckel.

 

VAR NOGA MED att inte blockera nödutgångarna med väskor eller annat.

 

SKULLE BRANDLARMET lösa ut, så ta dig ut så snabbt som möjligt. Vi kommer att meddela så snart du kan komma in i gymmet igen.

 

Återsamlingsplats vid ett brandlarm är utanför ingången till Kronprinsens köpcentra på Mariedalsvägen.

 

NONCHALERA ALDRIG någonsin ett brandlarm!

 

ATT TRÄNA SKA alltid vara lustfyllt – och säkert.

 

Copyright © All Rights Reserved